WITAM SERDECZNIE

Słowo ZUBER wiele ma konotacji i odmian oraz w wielu spodziewanych i niespodziewanych miejscach świata występować potrafi. Jako nazwisko również kilka ma modyfikacji – od Zubra przez Żubra i Żubera po Zubera. Jakkolwiek odmieniane, nazwisko Zuber (a przynajmniej jedna ze związanych z nim wersji) łączy się ze Szlacheckim Rodem Zubrów pochodzących od Jana Zubra urodzonego około 1560 roku na Wołyniu. Ożeniony z Marią Stryblówną, która urodziła mu sześcioro dzieci, Jan Zubr jest protoplastą wielopokoleniowego szlacheckiego Rodu Zubrów herbu Sas, którego potomkowie rozproszeni po świecie żyją do dnia dzisiejszego.

Od dwunastu lat zajmuje się układaniem genealogicznych puzzli moich przodków i w tym czasie udało mi się znaleźć wiele ciekawych historii związanych z Zubrami i dokopać się do dokumentów nawet z 1606 roku. Na stronach niniejszej grupy zamierzam umieszczać krótkie opowieści o poszczególnych rodzinach Zubrów, zdjęcia, mapy itd. Mam nadzieję, że żyjący na świecie Zuberowie znajdą w tych powiastkach jakieś fakty dotyczące ich własnej historii.
Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych, a przede wszystkim tych, którzy mogą być powiązani z przedstawianym tu Rodem Zuberów de Sas. Być może uda nam wypełnić kilka luk i wzbogacić puzzle o nowe historie.
Rad byłbym nawiązać kontakt – via facebook vel via e-mail.

Podpisano
Roman Zuber, syn Jana Zubera herbu Sas i Katarzyny Wieliczko, urodzony w Lackiem Szlacheckim nad Strymbą, A.D. 1925.